Tentang Utang

Tentang Utang

Aku telah  mencicipi segala yang lezat dan ternyata tidak ada yang lebih lezat dari afiat, dan telah kucoba memikul besi dan batu karang, ternyata utang jauh lebih berat. --Ali Ibn Abi...

Baca Selengkapnya
Hati yang Bersih dalam Baju yang Kotor

Hati yang Bersih dalam Baju yang Kotor

Abu Idris Al-Khaulani berkata, "Hati yang bersih di dalam baju yang kotor lebih baik daripada hati yang kotor di dalam baju yang...

Baca Selengkapnya
Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Kisah Seorang Rahib Pemilik Roti

Mughits berkata, "Seorang rahib dari Bani Israil telah beribadah di dalam kuilnya selama 60 tahun. Pada suatu hari ia memperhatikan betapa jauhnya langit. Maka ia pun dibuat kagum oleh bumi. Ia...

Baca Selengkapnya
Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Kriteria Orang yang Melakukan Amar Maruf

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa tidak boleh dilakukan selain oleh orang yang alim dalam hal yang diperintahkan, alim dalam hal yang dicegah, lembut dalam...

Baca Selengkapnya
Anjuran Menyembunyikan Amal Shalih

Anjuran Menyembunyikan Amal Shalih

Abu Hazim berkata,  "Sembunyikanlah kebaikanmu secara lebih rapat daripada menyembunyikan...

Baca Selengkapnya
Istri yang Cantik Bersuamikan Pria yang Buruk Wajahnya

Istri yang Cantik Bersuamikan Pria yang Buruk Wajahnya

Seorang istri yang cantik bersuamikan seorang pria yang buruk wajahnya. Sang istri berkata kepada suaminya, "Kita berdua kuharap masuk ke surga." "Mengapa demikian?" Tanya suaminya. "Engkau...

Baca Selengkapnya