Jauhi Perkara Ghibah

Jauhi Perkara Ghibah

“Dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada...

Baca Selengkapnya
Nasihat Imam Jafar ash-Shadiq

Nasihat Imam Jafar ash-Shadiq

Berikut adalah petikan nasihat dari Imam Ja'far ash-Shadiq kepada putranya Musa. Ia merupakan cerminan dari jiwa yang luhur, mukmin, dan bertakwa. Dalam buku Hilyat al-Auliya' dituturkan...

Baca Selengkapnya
Welas Asih Adalah Pajak dari Kemuliaan

Welas Asih Adalah Pajak dari Kemuliaan

Welas asih adalah pajak dari kemuliaan. - Imam...

Baca Selengkapnya
Nilai Orang yang Suka Dipuji

Nilai Orang yang Suka Dipuji

Abu Ishaq Al-Fazari berkata, "Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang suka dipuji, dan ia di sisi Allah nilainya lebih ringan dari satu sayap...

Baca Selengkapnya
Ujub Lebih Berat Dari Riya

Ujub Lebih Berat Dari Riya

Hatim Al-Ashom berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih berat bagi manusia, ujub atau riya? Ujub masuk dari dalam diri anda, sedangkan riya masuk menuju diri anda. Ilustrasinya adalah di dalam rumah...

Baca Selengkapnya
Menjaga Persaudaraan

Menjaga Persaudaraan

...

Baca Selengkapnya